Metallco Grenland AS, Porsgrunn kommune

Høyringsfrist:
18. februar 2020

Metallco Grenland AS søker om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av avfallsanlegg på Hydrovegen, Herøya Industripark i Porsgrunn kommune

Publisert 06.01.2020

Søknaden gjelder tillatelse til;

  • Mottak, mellomlagring, behandling av jern og metaller ved bruk av nødvendig utstyr som kraner, sakser, presser og skjæreutstyr.
  • Mottak og sanering av kjøretøy ved bruk av moderne saneringsutstyr.
  • Mottak, mellomlagring og sortering av kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall)
  • Mottak og mellomlagring av farlig avfall, se liste over avfallskoder
  • Mellomlagring av farlig avfall fra kjøretøy og andre produkter
  • Maksimalt samtidig lagret mengde avfall ca. 1500 tonn.

 

Eventuelle uttalelser sendes innen 18. februar 2020 til:

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2078, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no 

 

Høyringsfrist:
18. februar 2020