Verneplan for fredning av Røsaker

Høyringsfrist:
20. februar 2020

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark sender med dette ut en høring av verneplan for fredning av Røsaker i Skien kommune.

Publisert 16.12.2019

Følgende område er sendt på høring:

Navn på naturreservatet Kommune Areal i daa
Røsaker Skien 267

 

Formålet med høringen er å få fram opplysninger om interesser som kan bli berørt av det planlagte verneforslaget.

Frist for uttalelse er satt til 20. februar 2020.

 

Det vil lette den videre saksbehandling om det refereres til saksnummer i uttalelser og at disse sendes elektronisk til fmvtpost@fylkesmannen.no.

Spørsmål knyttet til verneplanarbeidet kan rettes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, telefon: 33 37 10 00.