Nok ei veke med risikonivå 2

Me har stabile smittetal frå veke 6 til veke 7 i alle kommunane med unntak av Sandefjord, Larvik, Notodden, Horten og Skien. Desse kommunane melder om stigande smitte.

Publisert 23.02.2021

Samla risikonivå i fylket er stabilt og vurderast fortsatt å ligge på nivå 2 – kontroll med klynger.

Risikonivået vurderast óg som stabilt eller synkande i alle kommunane med unntak av Sandefjord kommune, der risikonivået har auka frå 2 til 3 og Notodden kommune hvor risikonivået vurderast som aukande innanfor risikonivå 1. Kommunane rapporterar at dei har nok ressursar til å handtere den noværande smittesituasjonen.

Skildring av dei ulike risikonivåa finn du her

Statsforvaltaren finn pr. 15.02.2021 ikkje grunnlag for samordning av tiltak. 

Heile situasjonsrapporten finn du under «Dokument».

Du finn det oppdaterte korona- og vaksinasjonskartet for Vestfold og Telemark ved å klikke på kartet.