Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Asylsøkjarar og flyktningar


Fylkesmannen styrker samordningen med kommunene i håndteringen av asylsøkere og flyktninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bedt fylkesmennene samordne alle henvendelser fra kommunene til sektormyndighetene i forbindelse med håndteringen av asyl- og flyktningsituasjonen.


Midlertidig forskrift om unntak fra byggesaksbehandling for asylmottak

Regjeringen iverksetter en midlertidig forskrift som åpner for raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard.


Statsministeren oppfordrer alle kommunene til felles innsats for å løse krisen i asylmottakssystemet

Statsminister Erna Solberg har i dag sammen med KS sendt brev til alle landets kommuner med en oppfordring til felles innsats for å løse krisen i asylmottakssystemet. Kommunene oppfordres til å ta ansvar for å opprette asylmottaksplasser og å bosette 18 000 flyktninger i 2016.


UDI oppfordrer kommuner til å drive asylmottak

UDI har utlyst drift av 30 000 nye, ordinære asylmottaksplasser. Svært mange norske kommuner vil få et nytt asylmottak i vinter. Det er mange fordeler for kommuner som velger å drive mottakene selv.


Prekær mangel på store bygninger som kan huse inntil 1000 personer i en akuttfase!

DSB ber fylkesmennene om hjelp til å gå en ny runde med kommunene for å fremskaffe lokaler som kan være aktuelle for mottak av denne størrelsen.


Få asylsøkere har tuberkulose

{PagePropertyPlugin}

Tilskudd til frivillige som gir rettshjelp og veiledning til asylsøkere

Frivillige organisasjoner som vil yte rettshjelp og veiledning til asylsøkere, kan søke om tilskudd. Stortinget har bevilget to millioner kroner til formålet. Søknadsfristen er 16. november.


Kontaktpersoner