Tilskudd trua natur

Søknadsfrist:
15. januar 2021 23:59
Målgruppe:
Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper. Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap.
Ansvarleg:
Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Kven kan søke:
Se målgruppe.
Artsrik slåttemark med ballblom, enghumleblom, dunhavre og sibirsk gressløk på Slettvoll, Karlsøy.
Artsrik slåttemark med ballblom, enghumleblom, dunhavre og sibirsk gressløk på Slettvoll, Karlsøy. Foto: Cathrine Amundsen.

Det er nå frist for å søke om tilskudd til tiltak for trua natur, deriblant skjøtsel av slåttemarker, verdifulle kulturlandskap og tiltak for bevaring av ville pollinerende insekter. 

Publisert 14.01.2021

Tilskuddsordningene for tiltak for bevaring av trua natur, administreres av Miljødirektoratet, og søknadene behandles av de ulike Statsforvalterne. Det er i hovedsak fire ulike ordninger:

Områdene som det kan søkes om tilskudd til verdifulle kulturlandskapsområder står på en egen liste over prioriterte områder

For mer informasjon om ordningene kan du gå inn på Miljødirektoratets sider eller kontakte Statsforvalteren, se kontaktpersoner. Du kan søke HER.

 

Den nær trua arten marisko (NT) vokser i kulturlandskapet i Karlsøy prestegård naturreservat.

Den nær trua orkidéen marisko (NT) vokser i naturreservatet Karlsøy prestegård på Karlsøya. Foto: Cathrine Amundsen

Søknadsfrist:
15. januar 2021 23:59
Målgruppe:
Grunneiere, privatpersoner, organisasjoner, kommuner, virksomheter og institusjoner kan søke om tilskudd for å ta vare på trua arter og naturtyper. Grunneiere, privatpersoner, lag og foreninger på lokalt og regionalt nivå, landsdekkende organisasjoner, kommuner og institusjoner kan søke om tilskudd til ville pollinerende insekter og verdifulle kulturlandskap.
Ansvarleg:
Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Kven kan søke:
Se målgruppe.