Søk penger til å rydde opp i marin forsøpling

Søknadsfrist:
20. januar 2021 23:59
Målgruppe:
Tromsværinger og finnmarkinger som vil gjøre en innsats og rydde opp i marin forsøpling.
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Frivillige organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret. Private bedrifter som ikke er enkeltmannsforetak. Selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer.

70 millioner kroner skal deles ut til lag, organisasjoner og bedrifter som vil rydde opp i marin forsøpling. Statsforvalteren oppfordrer tromsværinger og finnmarkinger til å søke!

Publisert 16.01.2020

Alt fra friluftsråd og avfallsselskap har fått penger til tiltak tidligere.

Dere må minst søke om 300 000 kroner.


Opprydding av marin forsøpling

Pengene kan gå til å rydde opp  marin forsøpling langs strender, elver og i vassdrag.

Dere kan søke støtte til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.


Forebygge marin forsøpling

Pengene kan gå til å forebygge marin forsøpling.

Prosjekter som har en forebyggende effekt, kan også få støtte. Det gjelder for eksempel informasjons- og veiledningsmateriell, holdningskampanjer og workshops. Dere kan også søke støtte til metodeutvikling som bidrar til mer effektiv opprydding av marin forsøpling over hele landet.


Hjelp til å søke

Om du har spørsmål rundt innholdet i søknaden kan du kontakte tilskuddmf@miljodir.no.

Hvis du opplever tekniske problemer eller har problemer med innloggingen kan du kontakte Miljødirektoratet på telefon 951 23 500 eller e-post esshjelp@miljodir.no.


Søk penger her (Miljødirektoratet).

 

Søknadsfrist:
20. januar 2021 23:59
Målgruppe:
Tromsværinger og finnmarkinger som vil gjøre en innsats og rydde opp i marin forsøpling.
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Frivillige organisasjoner og stiftelser registrert i Enhetsregisteret. Private bedrifter som ikke er enkeltmannsforetak. Selvstendige kommunale- og interkommunale selskaper og samarbeidsorganer.