Beredskapstelefon – rovvilt 2022

Beredskapstelefonen for rovvilthenvendelser er nå åpen. Foto: Svein Ø. Nilsen
Beredskapstelefonen for rovvilthenvendelser er nå åpen. Foto: Svein Ø. Nilsen

Fra 1. juni kan du ringe vår beredskapstelefon for akutte rovvilthendelser. Vi svarer på spørsmål om mulige akutte tapsforebyggende tiltak og på søknader om skadefelling av rovvilt. 

Publisert 02.06.2022 av Jan Harald Tomassen

Beredskapstelefon fra 1. juni til 5. september 
Statsforvalteren i Troms og Finnmark behandler søknader om skadefelling av de store rovdyrene jerv, gaupe, bjørn og ulv fra 1. juni til og med 15. februar. Myndigheten er gitt av rovviltnemnda for region 8 eller Miljødirektoratet. Statsforvalteren har myndighet til å vurdere skadefelling av kongeørn hele året.

Har du skader på beitedyr kan du ringe beredskapstelefonen (+47) 481 97 472 utenfor kontortid:
mandag–fredag kl. 15:30–22.00
lørdag–søndag kl. 08.00–22.00

I kontorttida (mandag til fredag 08.00–15.30) kan du ringe oss på tlf. 78 95 03 00.

Hvis situasjonen ikke krever behandling med en gang, anbefaler vi at du ringer Statsforvalteren i kontortida. 

Vi kan svare deg på følgende:
- spørsmål/søknad om skadefelling og oppfølging av fellingsforsøk
- spørsmål/søknad om akutte forebyggende tiltak ved rovviltskader
- korrespondanse med fellingslag som har oppdrag
- korrespondanse med SNO og dyreeier om skadefellingsforsøk

Statens naturoppsyn
Statens naturoppsyn (SNO) gjør skadedokumentasjon. Hvis du oppdager beitedyr som er skadd eller døde, og du mistenker at rovvilt er årsaken, ber vi om at du kontaker SNO for å få dokumentert om skaden skyldes rovvilt. 

Rovviltkontakter i Troms og Finnmark 

SNO – regional rovviltansvarlig i Troms: Emil Halvorsrud tlf. +47 482 36 037
SNO – regional rovviltansvarlig i Finnmark: Magne Asheim tlf. + 47 922 64 407


Miljødirektoratets beredskapstelefon for rovvilt: 977 87 000
Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet som kan fatte vedtak om uttak av rovvilt, alle rovviltarter, i hele landet, når myndigheten ikke er hos Statsforvalteren. Miljødirektoratets beredskapstelefon for rovvilt besvarer mellom klokken 06.00 og 22.00.

Viktig at du melder fra
Vi anbefaler at du som dyreeier lagrer de nærmeste rovviltkontakene på din telefon, så du har flere å kontakte, dersom de første på lista ikke er tilgjengelig. Videre at du lagrer nummeret til regionalt rovviltansvarlig i SNO, til Miljødirektoratets beredskapstelefon og til Statsforvalterens beredskapstelefon (sommer). Om du står i en akutt tapssituasjon til rovvilt er det viktig både for dokumentasjon og for forvaltningens mulighet til å bistå, at SNO og forvaltningen raskt får beskjed. 

Les mer om statens beredskap i rovviltsaker her:
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/vilt/rovvilt/statens-beredskap-i-rovviltsaker/ 
Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.