Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
juni 2021
14. jun - 18. jun 24 Statsforvalteren i Troms og Finnmark workshop sosialtjenesteloven Digitalt på Teams
11. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar om meldeplikten til barneverntjenesten Digitalt
09. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Politiattest for Inn på tunet og Ut på vidda Nettseminar
09. jun 23 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel i utmark: Barmarkskjøring Digitalt på Teams
09. jun 23 Arrangementet er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Troms og Finnmark og UiT, institutt for lærerutdanning og pedagogikk. Kompetansekartlegging i barnehagen – fra teori til praksis Digitalt på Zoom
08. jun - 09. jun 23 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
02. jun 22 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Erstatning etter klimabetinget avlingssvikt Nettseminar
mai 2021
27. mai - 28. mai 21 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune Reguleringsplankonferansen 2021 Digitalt, fylkeskommunens Web-TV
26. mai - 27. mai 21 Statsforvalteren og RVTS Barnets beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge Digitalt
12. mai 19 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel: Nasjonal forskrift § 5 b og c Digitalt på Teams
10. mai - 11. mai 19 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
04. mai 18 Matstrategigruppa i Troms og Finnmark Salg av lokalmat Nettseminar
03. mai 18 Arbeids- og velferdsdirektoratet, i samarbeid med Statsforvalterenes regionkontakter Digital ekspertkurs i økonomisk rådgivning Nettbasert - Teams
april 2021
28. apr 17 Landbruksavdelinga Nettseminar - spredning av husdyrgjødsel Microsoft teams
20. apr - 21. apr 16 Statsforvaltarane i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med statsforvaltarane i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving Digitalt – nettmøte i Teams
13. apr 15 Matstrategigruppa i Troms og Finnmark Mat fra Troms og Finnmark Teams
mars 2021
23. mar 12 Statsforvalteren i Troms og Finnmark SMIL-forskriften Nettseminar i TEAMS
18. mar 11 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel: Kontrollerbare vedtak Digitalt på Teams
18. mar 11 Oppvekst - og utdanning Inkluderende barnehage - og skolemiljø pulje 5 Digitalt
12. mar 10 Matstrategigruppa i Troms og Finnmark Mat fra Troms og Finnmark Nettseminar på Teams
11. mar 10 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring Digitalt på Teams
11. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark, avdeling for oppvekst og barnevern Inkluderende barnehage- og skolemiljø pulje 4 Digitalt
10. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms landbruksfaglige senter, bondelagene og bonde og småbrukarlagene i Troms og Finnmark Matjorda - verdt å ta vare på Nettseminar
04. mar 9 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel: Naturmangfoldloven Digitalt på Teams
04. mar - 19. mar 9 - 11 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Obligatorisk kurs og gruppeveiledning for turnusleger i Finnmark Hammerfest, Skaidi og Kirkenes
februar 2021
25. feb 8 Matstrategigruppa i Troms og Finnmark Mat fra Troms og Finnmark Teams - nettseminar
17. feb 7 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel: Skader og ulemper Digitalt på Teams
16. feb - 17. feb 7 Norsk Landbruksrådgivning Autorisasjonskurs plantevern Nettkurs
15. feb - 19. feb 7 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Dialogmøter om eldrereformen Leve Hele Livet Digitalt på Teams
09. feb - 10. feb 6 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vintermøtet 2021 Digitalt
08. feb 6 Statsforvalteren og Utdanningsdirektoratet Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende fellesskap i barnehage og skole Digitalt
03. feb 5 Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving Digitalt - Teams
02. feb 5 Oppvekst- o barnevernavdelingen Etterutdanning for ledere i voksenopplæringen - del 3 Digitalt på Zoom
02. feb - 04. feb 5 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Forvaltningsloven og motorferdselsregelverket Digitalt på Teams
januar 2021
19. jan - 21. jan 3 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdselregelverket: Tolkning av vilkår Digitalt på Teams
14. jan 2 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Informasjonsmøte ReKomp Teams
Dato Arrangement
juni 2021
14. jun - 18. jun workshop sosialtjenesteloven
11. jun Nettseminar om meldeplikten til barneverntjenesten
09. jun Politiattest for Inn på tunet og Ut på vidda
09. jun Motorferdsel i utmark: Barmarkskjøring
09. jun Kompetansekartlegging i barnehagen – fra teori til praksis
08. jun - 09. jun Videregående kurs i økonomisk rådgiving
02. jun Erstatning etter klimabetinget avlingssvikt
mai 2021
27. mai - 28. mai Reguleringsplankonferansen 2021
26. mai - 27. mai Barnets beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge
12. mai Motorferdsel: Nasjonal forskrift § 5 b og c
10. mai - 11. mai Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving
04. mai Salg av lokalmat
03. mai Digital ekspertkurs i økonomisk rådgivning
april 2021
28. apr Nettseminar - spredning av husdyrgjødsel
20. apr - 21. apr Digitalt grunnkurs i økonomisk rådgiving
13. apr Mat fra Troms og Finnmark
mars 2021
23. mar SMIL-forskriften
18. mar Motorferdsel: Kontrollerbare vedtak
18. mar Inkluderende barnehage - og skolemiljø pulje 5
12. mar Mat fra Troms og Finnmark
11. mar Nettseminar for foresatte - retten til samiskopplæring
11. mar Inkluderende barnehage- og skolemiljø pulje 4
10. mar Matjorda - verdt å ta vare på
04. mar Motorferdsel: Naturmangfoldloven
04. mar - 19. mar Obligatorisk kurs og gruppeveiledning for turnusleger i Finnmark
februar 2021
25. feb Mat fra Troms og Finnmark
17. feb Motorferdsel: Skader og ulemper
16. feb - 17. feb Autorisasjonskurs plantevern
15. feb - 19. feb Dialogmøter om eldrereformen Leve Hele Livet
09. feb - 10. feb Vintermøtet 2021
08. feb Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende fellesskap i barnehage og skole
03. feb Digitalt ekspertkurs i økonomisk rådgjeving
02. feb Etterutdanning for ledere i voksenopplæringen - del 3
02. feb - 04. feb Forvaltningsloven og motorferdselsregelverket
januar 2021
19. jan - 21. jan Motorferdselregelverket: Tolkning av vilkår
14. jan Informasjonsmøte ReKomp