Samarbeidskonferansen 2022

Dato:
29. mars 2022 09:30 - 30. mars 2022 14:45
Stad:
Radisson Blu, Tromsø
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Personalansvarlig og tillitsvalgte i virksomheten

Omstilling, partssamarbeid i staten, byråkratiets godhet og arbeidsglede er noen av temaene på Samarbeidskonferansen 2022. Meld deg på innen 1.mars.

Publisert 15.12.2021

Statlige virksomheter er avhengige av godt samarbeid mellom medarbeidere og ledelsen og mellom partene i virksomheten. Velkommen til Samarbeidskonferansen 2022.

Deltagelse

Vi ønsker at virksomhetene stiller med representanter fra både arbeidsgiver- og tillitsvalgtsiden. Fra arbeidsgiversiden er det spesielt viktig at ledere og personal/HR-leder deltar. Konferansen er også interessant for øverste ledernivå.

Vi ser for oss ca. 6 stk. som maksimalt antall deltakere pr. virksomhet, men dette er ikke absolutt. De største etatene/virksomhetene kan melde på flere. Totalt har vi cirka 160 plasser.

Praktiske opplysninger

Deltakeravgift: Deltakelsen på konferansen er gratis

Kost/losji: Lunsj begge dager og konferansemiddagen dekkes av arrangør

Overnatting: Rombehov fra 29.-30.mars dekkes av arrangør. Hvis du må komme en dag før konferansen starter, melder du deg på gjennom oss, men dekker denne natten selv.

Reise: Dekkes av egen virksomhet

Påmeldingen er bindende. Det vil si at alle endringer (avbestillinger på rom, dagpakker eller middager) som meldes fra om senere enn en uke før ankomst, vil bli fakturert arbeidsgiver.

Program for Samarbeidskonferansen 2022

Tirsdag 29. mars

09:30  Registrering

10:30  Velkommen

10:45  Hovedavtalen i staten – Hva mener partene?

11:30  Lunsj

12:30  Hovedavtalen i staten – Hva mener partene? Fortsetter

13:15  Pause

13:30  Hvordan få til god medbestemmelse og medvirkning sett i lys av Hovedavtalen i staten?

14:30  Pause

14:45  Medbestemmelse, medvirkning og lokal tilpasningsavtale – Hvordan får vi det til?
           Erfaringsutveksling

15:45  Pause

16:00  Omstilling – Hvordan få til godt samarbeid mellom partene under omstilling?

17:30  Faglig program ferdig – vi gjør oss klar for Polarmuseet

18:00  Felles avgang fra hotellet

20:00  Middag med musikalsk innslag

Onsdag 30. mars

09:00  Heftig og begeistret Lengst nord – Sammenslåing av Fylkesmannen i Finnmark og 
            Fylkesmannen i Troms – Hvordan var prosessen og hvordan går det i dag?

10:10  Pause med utsjekk

10:30  Byråkratiets godhet

11:30  Lunsj

12:30   På vårt beste: Med fokus på menneskelige styrker og ressurser

13:30  Pause

13:45  Psykologisk trygghet i teams – Hvorfor er det så viktig for et godt og effektivt 
            samarbeid?

14:55  Avslutning og vel hjem

 

Dato:
29. mars 2022 09:30 - 30. mars 2022 14:45
Stad:
Radisson Blu, Tromsø
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Personalansvarlig og tillitsvalgte i virksomheten