Motorferdsel i utmark: Vårforbud og annet

Dato:
10. mars 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Digital på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket.

Velkommen til vårt digitale kurs i motorferdsel i utmark: Vårforbud og annet.

Publisert 17.01.2022

Vi kommer til å ta opp følgende tema i tilknytning våren: Kommunen og statsforvalterens adgang til å stenge områder for motorferdsel, kommunens adgang til å trekke tilbake dispensasjoner, forlenget åpning av snøskuterløyper og vårforbudet i Finnmark og Nord-Troms.

Sentrale tema

  • Kan vi stenge området for motorferdsel og hvordan?
  • Er det mulig å trekke tilbake en dispensasjon?
  • Forlenget åpningstid av snøskuterløyper etter 5.mai.
  • Hvorfor har vi vårforbud i Finnmark og Nord-Troms?

Foredragsholdere fra

Statsforvalteren ved miljøavdelingen.  


For å delta vennligst fyll ut påmeldingsskjema under. Påmeldingsfrist: 07.03.21

Dato:
10. mars 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Digital på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket.