Nettseminar om kunnskapsgrunnlag for jordvern

Dato:
3. februar 2022 09:00 - 9. februar 2022 11:00
Stad:
Nettseminar på teams
Arrangør:
NIBIO i samarbeid med Statsforvalteren
Målgruppe:
Nettseminar er først og fremst beregnet for kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging, men andre som arbeider med temaet er også velkommen.
Påmeldingsfrist:
28. januar 2022 16:00

Torsdag 3. februar og onsdag 9. februar arrangerer NIBIO nettseminarer om kunnskapsgrunnlag for jordvern i Troms og Finnmark. Statsforvalteren koordinerer påmeldingene.

Publisert 21.12.2021

Hvis vi skal veie jordressursen opp mot andre hensyn, skal den verdsettes eller klassifiseres. Jordsmonn og klimasone er sentralt for å vurdere jordkvalitet og produksjonspotensial. NIBIO har utarbeidet ulike kart og databaser som er gode hjelpemidler og som finnes på https://kilden.nibio.no.

I disse nettseminarene skal vi se nærmere på hvordan det kan gjøres i praksis.

Meld deg på her innen 28. januar kl 1600. Etter påmeldingsfristen vil du få tilsendt en e-post med lenke til nettseminarene.

Nettseminarene er først og fremst beregnet for kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging, men andre som arbeider med temaet er også velkommen.

Dag en er relevant for alle kommuner. Dag to er mest relevant for kommuner som er jordsmonnkartlagt. Dag to er felles med Nordland.

Program 3. februar: Kun for kommuner i Troms og Finnmark

0900-0905 Velkommen
0905-0925 Arealressurskart AR5, hva det er - og hva det ikke er
0925-0940 Dyrkbar jord (arealer som kan dyrkes opp til fulldyrka jord)
0940-0950 Dyrkingspotensial uten jordsmonnkart
0950-1000 Pause
1000-1015 Nedbygging av jordbruksareal (omdisponert, faktisk nedbygd)
1015-1025 Arealbarometer
1025-1050 Demo i Kilden 
1050-1100 Spørsmål og tilbakemeldinger

Program 9. februar: Felles med Nordland

0900-0905 Velkommen
0905-0925 Jordmonnutvikling og jordegenskaper i Nordland, Troms og Finnmark
0925-0940 Dette bør du vite før du tar i bruk jordsmonnkart
0940-0955 Jordvern, jordkvalitet, dyrkingspotensial og arealplanlegging
0955-1005 Pause
1005-1045 Jordmonnkart i arealplanleggingen, praktisk gjennomgang med eksempler
1045-1100 Kompensasjon/spørsmål
Dato:
3. februar 2022 09:00 - 9. februar 2022 11:00
Stad:
Nettseminar på teams
Arrangør:
NIBIO i samarbeid med Statsforvalteren
Målgruppe:
Nettseminar er først og fremst beregnet for kommunalt ansatte innenfor landbruk og arealplanlegging, men andre som arbeider med temaet er også velkommen.
Påmeldingsfrist:
28. januar 2022 16:00