Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene

Dato:
16. februar 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Kommunedirektører, kommunalsjefer/oppvekstsjefer, barnehagestyrer/rektor, lærere, friskoler
Påmeldingsfrist:
14. februar 2022 00:00
Foto: Sametinget
Foto: Sametinget

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag inviterer til nettseminar om samisk språkopplæring onsdag 16.februar kl 09.00-11.00.

Publisert 05.01.2022

Formålet med nettseminaret er å informere om retten til samisk barnehagetilbud, til samiskopplæring, organisering av samisk opplæring, fag- og timefordeling for elever med samisk i fagkretsen, studiehjemler for samisklærere og fjernundervisning.

Nettseminaret er nyttig for kommunedirektører, kommunalsjefer, barnehagestyrere/rektorer, lærere i kommuner og private skoler. Vi anbefaler også kommuner som idag ikke har samisk opplæring til å delta.

PROGRAM:

  • Velkommen. Situasjonen for samisk opplæring idag, Katharine Jakola, assisterende oppvekst- og barneverndirektør, Statsforvalteren i Troms og Finnmark 
  • Opplæringslova § 6, retten til samisk opplæring, Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
  • Årshjul, rutiner og statstilskudd for kommuner og privatskoler med samiske elever, Marit Helene Pedersen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Samiske læreplaner i første- og andrespråk. Fag- og timefordeling for elever med samisk, Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Kort om samisk opplæring gitt som fjernundervisning, Gjermund Eikli, Norsk nettskole
  • Studiehjemler som virkemiddel for rekruttering av samisklærere, Liv Ingegerd Selfjord
  • Vurdering i samisk. Gjennomgang av forskrift og læreplaner, Tone Vindegg, seniorrådgiver, Utdanningsdirektoratet
  • Barns rett til et samisk barnehagetilbud, Monje Myreng, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
  • Avslutning, assisterende oppvekst- og barneverndirektør Katharine Jakola

Påmeldingsfrist 14.februar

Dato:
16. februar 2022 09:00 - 11:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Kommunedirektører, kommunalsjefer/oppvekstsjefer, barnehagestyrer/rektor, lærere, friskoler
Påmeldingsfrist:
14. februar 2022 00:00