Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene

Dato:
9. februar 2022 19:00 - 21:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Foresatte - barn med rett til samisk opplæring utenfor samiske forvaltningsområder
Påmeldingsfrist:
8. februar 2022 12:00

Invitasjon til nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene

Publisert 05.01.2022

Samiske elever har lovfestet rett til samisk språkopplæring i hele landet. Samiske barn i barnehage har rett til å sikre og utvikle sitt språk og sin kultur. Vi tilbyr foresatte til barn i barnehage, elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettseminar som handler om lovfestede rettigheter for samiske barn.

Målet med seminaret

Elever med samisk bakgrunn har lovfestet rett til samisk språkopplæring i grunn- og videregående skole uansett hvor de bor i landet. Dette gjelder nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.

Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag tilbyr foresatte til barn i barnehage, elever i grunnskolen og elever i videregående skole et nettseminar som handler om den lovfestede retten til samisk språk og kultur. Vi ser på læreplaner og undervisningstimer, iverksetting og organisering av undervisningen samt fjernundervisning og hospitering i samisk opplæring. Det er mulig å stille spørsmål i siste del av seminaret.

Program for 9. februar 19.00 – 21.00, merk tiden

  • Velkommen til nettseminar om retten til samisk opplæring ved Katharine Jakola, ass. oppvekst og barneverndirektør, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Barns rett til et samisk barnehagetilbud ved Monja Myreng, Statsforvalteren i Nordland
  • Retten til samisk opplæring ved Markus Setså Borge, jurist, Statsforvalteren i Nordland
  • Læreplaner og undervisningstimer i samisk opplæring ved Kevin Johansen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Nordland
  • Organisering av samisk opplæring, stedlig undervisning, fjernundervisning og hospitering/språkopphold  ved Marit Helene Pedersen, seniorrådgiver, Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  • Det blir satt av 30 min til spørsmål på slutten av seminaret. Spørsmålene sendes i chatten og besvares muntlig og skriftlig.

Praktisk informasjon

Legg merke til at nettseminaret går på kveldstid. Det vil bli holdt på Teams og det vil bli sendt ut lenke til alle påmeldte dagen i forveien. 

Ved eventuelle påkoblingsproblemer kan dere kontakte Markus Setså Borge på telefon 466 73 210.

Påmelding i skjemaet nedenfor senest 7.februar.

Dato:
9. februar 2022 19:00 - 21:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag
Målgruppe:
Foresatte - barn med rett til samisk opplæring utenfor samiske forvaltningsområder
Påmeldingsfrist:
8. februar 2022 12:00