Bedre i lag - seminar om pakkeforløp

Dato:
23. februar 2022 11:00 - 24. februar 2022 13:00
Stad:
Digitalt seminar, på Teams.
Arrangør:
Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, sykehus, brukermiljø, Statsforvalteren, Helse Nord og kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord
Målgruppe:
fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV som er involvert i koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen.

«Bedre i lag» Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv! 23.-24. februar 2022
Et digitalt lunsj-til-lunsj-seminar om samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Publisert 17.12.2021

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer kommuner, brukermiljø,spesialisthelsetjeneste og NAV i Finnmark til seminaret
«Bedre i lag» Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv! 23.-24. februar 2022
Et digitalt lunsj-til-lunsj-seminar om samhandling i pakkeforløp for psykisk helse og rus

Målet med seminaret er å bidra til at kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV lokalt, sammen med fastlegene og brukermiljøene, utvikler strukturer og kultur for samhandling. Brukere og pasienter med så omfattende psykisk helse- og rusproblematikk at de trenger tjenester fra begge nivå skal oppleve hjelpeapparatet som helhetlig og koordinert.

NAPHA er teknisk arrangør.

Program og lenke til påmelding:

"Bedre i lag" - Pakkeforløp – din arbeidshverdag og brukernes liv! - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Påmeldingsfrist: NY FRIST 18.februar kl 12.00

Spørsmål stilles til
• Gretha Evensen, NAPHA: gretha.evensen@samforsk.no tlf. 922 86 343
• Robert Kechter, Finnmarkssykehuset: Robert.Kechter@finnmarkssykehuset.no tlf. 992 66 772
• Siv Eines, Vadsø kommune: Siv.Eines@vadso.kommune.no

Vi søker om å få seminaret godkjent i Psykologforeningen og Legeforeningen som vedlikeholdskurs spesialitet, og i Sykepleieforbundet og FO under krav for godkjenning av klinisk spesialist.

Dato:
23. februar 2022 11:00 - 24. februar 2022 13:00
Stad:
Digitalt seminar, på Teams.
Arrangør:
Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, sykehus, brukermiljø, Statsforvalteren, Helse Nord og kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord
Målgruppe:
fastleger, ledere og andre ansatte i kommunene, spesialisthelsetjenesten og NAV som er involvert i koordinering og samhandling, henvisning, oppfølging og behandling av pasienter i pakkeforløp for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Brukerrepresentanter ønskes ekstra velkommen.