Nettseminar for styrere - barnehageloven kap. VIII

Dato:
12. januar 2022 12:30 - 15:00
Stad:
Digitalt/teams
Arrangør:
Avdeling Barnevern og oppvekst
Målgruppe:
Styrere i barnehager i Troms og Finnmark
Foto: iStock
Foto: iStock

Temaet er barnehagens psykososiale miljø. Vi går igjennom barnehageloven §§ 41, 42 og 43 som tar for seg nulltoleranse og forebyggende arbeid, aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt. Statsforvalteren gir også innblikk i verktøy som kan være til hjelp i dette arbeidet. 

 

Publisert 12.01.2022

Nettseminar for styrere om barnehageloven kapittel VIII: 

Seminaret inkludert de to filmsnuttene varer i ca. 1 time og 25 minutter.

 

Lenker til de to filmene som skal sees underveis i seminaret:

 

Verktøy og støttefunksjoner som blir gjennomgått er:

Kompetansepakken barnehagemiljø (Barnehagemiljø)

Dialogmodellen (Dialogmodellen)

Mobbeombudet (Mobbeombudet)

Foreldreutvalgene i barnehagen (FUB)

 

Har dere spørsmål, ta kontakt!

Dato:
12. januar 2022 12:30 - 15:00
Stad:
Digitalt/teams
Arrangør:
Avdeling Barnevern og oppvekst
Målgruppe:
Styrere i barnehager i Troms og Finnmark