Reguleringsplankonferansen 2021

Dato:
27. mai 2021 12:00 - 28. mai 2021 12:00
Stad:
Digitalt, fylkeskommunens Web-TV
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune
Målgruppe:
Saksbehandlere og beslutningstakere for reguleringsplaner i kommunene, konsulenter/ planleggere fra private virksomheter, spesielt interesserte
Påmeldingsfrist:
18. mai 2021 15:00

Årets konferanse vil ha fokus på klimavennlige reguleringsplaner og reguleringsplanarbeid i den digitale verden.

Publisert 20.04.2021

Konferansen er fortsatt i planleggingsfasen og vi tar fortløpende imot gode tips og innspill til tema og foredragsholdere – også utenom fokusområdene. Kommuner med spennende prosjekter eller planarbeid er velkommen til å bidra. Konferansen sendes digitalt og har ingen påmeldings- eller avmeldingsavgift. Program og link til Web-TV sendes ut i løpet av uke 20/21.

Påmelding ved å klikke på lenke nederst til høyre her.

Dato:
27. mai 2021 12:00 - 28. mai 2021 12:00
Stad:
Digitalt, fylkeskommunens Web-TV
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune
Målgruppe:
Saksbehandlere og beslutningstakere for reguleringsplaner i kommunene, konsulenter/ planleggere fra private virksomheter, spesielt interesserte
Påmeldingsfrist:
18. mai 2021 15:00