Motorferdsel: Nasjonal forskrift § 5 b og c

Dato:
12. mai 2021 09:00 - 11:00
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket.
Påmeldingsfrist:
10. mai 2021 23:59
Foto: Jan Harald Tomassen
Foto: Jan Harald Tomassen

Dette kurset tar for seg dispensasjonshjemlene for bruk av snøskuter til transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, og tillatelse til bruk av snøskuter for funksjonshemmede. 

Publisert 13.04.2021

Sentrale tema

  • Kommunens rammer etter nasjonal forskrift § 5 b og c
  • Hvordan begrepet «eier» etter § 5 c skal forstås.
  • Den juridiske vurderingen av begrepet «funksjonshemmede» etter § 5 b.

Foredragsholdere

Saksbehandlere hos Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark ved miljøavdelingen.

Oversikt over kommende kurs
Introduksjon av maler til nasjonal forskrift § 5 første ledd bokstav b og c
Barmarkskjøring

Dato:
12. mai 2021 09:00 - 11:00
Stad:
Digitalt på Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Målgruppe:
Kommunene i Troms og Finnmark; medlemmer av politisk utvalg og saksbehandlere som behandler søknader om dispensasjon etter motorferdselregelverket.
Påmeldingsfrist:
10. mai 2021 23:59