Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
august 2022
16. aug - 18. aug 33 Nord-Norges Skogsmannsforbund Skog i nord 22. Økende ressurser gir nye muligheter Alta
23. aug 34 Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid - NAPHA FIT - webinar for ledere Digitalt
september 2022
05. sep - 16. sep 36 - 37 Helse- og sosialavdelingen Obligatorisk kurs og gruppeveiledning for LIS1 i Finnmarkskommunene Hammerfest, Lakselv og Kirkenes
06. sep 36 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar : Sosialtjenesteloven § 17 Nettseminar
19. sep - 20. sep 38 NKK og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Økonomiforum 2022 Scandic Ishavshotel Tromsø
20. sep - 22. sep 38 Et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset, kommuner, NAPHA, RIO, Mental Helse og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Erfaringsseminar "Bedre i lag" Finnmark Varangerbotn - Karasjok - Alta
20. sep - 21. sep 38 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagsamling for kommunene - tema Motorferdsel i utmark Scandic Ishavshotell Tromsø
29. sep - 30. sep 39 Statsforvalteren i samarbeid med RVTS Nord og Senja kommune Nettverkssamling psykososiale kriseteam Finnmark Vadsø
oktober 2022
04. okt 40 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: Sosialtjenesteloven § 19 Nettseminar
05. okt - 06. okt 40 Oppvekst - og barnevern, barnehageseksjonen Fagsamling for barnehager i Troms og Finnmark Alta og Tromsø
18. okt - 19. okt 42 Statsforvalteren i Nordland og Troms og Finnmark i samarbeid med Rio, Marborg, Korus Nord,Nordlandssykehuset og NAPHA Samling for erfaringskonsulenter og deres ledere i Bodø 18.-19. oktober Bodø
19. okt - 21. okt 42 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - Nettmøte i Teams
25. okt - 26. okt 43 Statsforvalteren i Nordland, og Statsforvalteren i Troms og Finnmark Studietur fornybar energi Oslo/Viken/ Vestfold og Telemark
november 2022
01. nov 44 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: Frivillig/tvungen forvaltning og vergemål Nettseminar
02. nov - 03. nov 44 Statsforvalteren i Troms og Finnmark i samarbeid med flere Rus- og psykisk helseforum Troms og Finnmark Scandic Isahvshotel Tromsø
04. nov 44 Helse- og omsorgsdepartementet i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark Regionalt innspillsmøte om opptrappingsplan psykisk helse Scandic Ishavshotel Tromsø
08. nov - 09. nov 45 Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms og Finnmark fylkeskommune Plan- og byggesakskonferansen Tromsø 2022 Scandic Ishavshotell Tromsø
08. nov - 09. nov 45 Statsforvalteren i samarbeid med RVTS Nord og Senja kommune Samling for psykososiale kriseteam Finnsnes
14. nov - 15. nov 46 Oppvekst og barnevernavdelingen Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2022/2023 Tromsø
21. nov - 22. nov 47 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Fagsamling for Statsforvaltere om motorferdsel i utmark Scandic Ishavshotell Tromsø
24. nov - 25. nov 47 RKBU Nord, Statsforvalteren Nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere 2022 UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Tromsø
desember 2022
05. des - 07. des 49 Statsforvaltaren i Trøndelag og Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland Videregående kurs i økonomisk rådgiving Digitalt - Nettmøte i Teams
06. des 49 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Nettseminar: Spørretime Nettseminar
Dato Arrangement
august 2022
16. aug - 18. aug Skog i nord 22. Økende ressurser gir nye muligheter
23. aug FIT - webinar for ledere
september 2022
05. sep - 16. sep Obligatorisk kurs og gruppeveiledning for LIS1 i Finnmarkskommunene
06. sep Nettseminar : Sosialtjenesteloven § 17
19. sep - 20. sep Økonomiforum 2022
20. sep - 22. sep Erfaringsseminar "Bedre i lag" Finnmark
20. sep - 21. sep Fagsamling for kommunene - tema Motorferdsel i utmark
29. sep - 30. sep Nettverkssamling psykososiale kriseteam Finnmark
oktober 2022
04. okt Nettseminar: Sosialtjenesteloven § 19
05. okt - 06. okt Fagsamling for barnehager i Troms og Finnmark
18. okt - 19. okt Samling for erfaringskonsulenter og deres ledere i Bodø 18.-19. oktober
19. okt - 21. okt Videregående kurs i økonomisk rådgiving
25. okt - 26. okt Studietur fornybar energi
november 2022
01. nov Nettseminar: Frivillig/tvungen forvaltning og vergemål
02. nov - 03. nov Rus- og psykisk helseforum Troms og Finnmark
04. nov Regionalt innspillsmøte om opptrappingsplan psykisk helse
08. nov - 09. nov Plan- og byggesakskonferansen Tromsø 2022
08. nov - 09. nov Samling for psykososiale kriseteam
14. nov - 15. nov Etterutdanning for lærere og ledere i norskopplæring, grunnskole og videregående opplæring for voksne 2022/2023
21. nov - 22. nov Fagsamling for Statsforvaltere om motorferdsel i utmark
24. nov - 25. nov Nettverkssamling for kommunepsykologer og ledere 2022
desember 2022
05. des - 07. des Videregående kurs i økonomisk rådgiving
06. des Nettseminar: Spørretime