Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
januar 2022
12. jan 2 - 3 Avdeling Barnevern og oppvekst Nettseminar for styrere - barnehageloven kap. VIII Digitalt/teams
18. jan - 20. jan 3 Oppvekst - og barnevernsavdelingen Barnehageloven kapittel VIII - barnehageeiere Teams
februar 2022
03. feb - 09. feb 5 - 6 NIBIO i samarbeid med Statsforvalteren Nettseminar om kunnskapsgrunnlag for jordvern Nettseminar på teams
09. feb 6 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene Teams
16. feb 7 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene Teams
17. feb - 18. feb 7 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Vintermøtet 2022 Scandic Hotel Alta
18. feb 7 Statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag Hva er riktig pris? Teams
22. feb 8 Sosial- og familieseksjonen Basiskurs i økonomisk rådgivning Teams
23. feb - 24. feb 8 Seminaret er blitt til i et samarbeid mellom kommuner, sykehus, brukermiljø, Statsforvalteren, Helse Nord og kompetansesentrene KoRus Nord, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), RVTS Nord og RKBU Nord Bedre i lag - seminar om pakkeforløp Digitalt seminar.
mars 2022
10. mar 10 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Motorferdsel i utmark: Vårforbud og annet Digital på Teams
29. mar - 30. mar 13 Statsforvalteren i Troms og Finnmark Samarbeidskonferansen 2022 Scandic Ishavshotell, Tromsø
30. mar - 31. mar 13 Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet-reformen i Troms og Finnmark. (Det regionale støtteapparatet består av: Statsforvalteren i Troms og Finnmark, KS, USHT Troms og Finnmark, USHT samisk og Senter for omsorgsforskning ) Vårkonferansen 2022 - Leve hele livet Digitalt
Dato Arrangement
januar 2022
12. jan Nettseminar for styrere - barnehageloven kap. VIII
18. jan - 20. jan Barnehageloven kapittel VIII - barnehageeiere
februar 2022
03. feb - 09. feb Nettseminar om kunnskapsgrunnlag for jordvern
09. feb Nasjonalt nettseminar for foresatte - retten til samisk opplæring utenfor de samiske kjerneområdene
16. feb Nasjonalt nettseminar for barnehage- og skoleeiere utenfor de samiske kjerneområdene
17. feb - 18. feb Vintermøtet 2022
18. feb Hva er riktig pris?
22. feb Basiskurs i økonomisk rådgivning
23. feb - 24. feb Bedre i lag - seminar om pakkeforløp
mars 2022
10. mar Motorferdsel i utmark: Vårforbud og annet
29. mar - 30. mar Samarbeidskonferansen 2022
30. mar - 31. mar Vårkonferansen 2022 - Leve hele livet