Innlevering av regnskap

Du må levere regnskap for dine vergemål hvert år og sluttregnskap når vergemålet avsluttes. Fristen for årsregnskap er 30. april hvert år. Opphører vergemålet skal sluttregnskap leveres så raskt som mulig.

Publisert 12.04.2019, Sist endra 12.05.2021

Dette skal leveres inn

Du leverer regnskap med vedlegg på Altinn. Du finner en veiledning til innlevering her.

Ønsker du å levere i posten finner du fullstendighetserklæring her (skjema 12). Ved innlevering pr. post skal denne forsiden brukes. Sender du inn i flere omganger benyttes forsiden hver gang.

Statforvalterens postadresse er

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325 
1502 Moss

I vårt brev om vergeregnskap til vergene, har vi åpnet for at en alternativ innsendingsmåte er via e-post. Det er imidlertid ikke ønskelig at denne innsendingsmåten benyttes som følge av at regnskapet inneholder sensitiv informasjon.

Fullstendighetserklæring

Skattemeldingen

Send inn kopi av innsendt skattemelding for den du er verge for. Trenger du hjelp til å hente ut skattemeldingen, kan du kontakte Skatteetaten. En forenklet veiledning finner du her. Husk at godtgjøring og utgiftsdekning betalt av personen som har verge gir inntektsfradrag for den som har verge.

Årsoppgaver

Fra alle banker som vergehaver har konto i, samt årsoppgaver fra spareforsikringer, fond, aksjer, obligasjoner og andre verdipapirer vergehaver har.

Kontoutskrifter

Send inn kopi av kontoutskrifter for alle kontoene du har disposisjonsrett til i vergemålet. Kontoutskriftene skal dekke alle måneder du har vært verge, og sendes inn selv om det ikke har vært bevegelser på kontoen og selv om du som verge ikke har brukt kontoen.

Send kontoutskriftene i det formatet du får av banken, dvs.pdf. De skal ikke kopieres over i word, excel eller lignende. Det holder ikke å sende inn en transaksjonsoversikt fra konto/nettbank.

Er det ikke selvforklarende hva transaksjonene i kontoutskriften gjelder, så kan du skrive på forklaring eller legge ved forklaring på et eget ark. Dette gjelder også for alle kontantuttak. Du kan eventuelt benytte punkt 5.11 i fullstendighetserklæringen.

Dersom det er utvidet regnskapsplikt i et vergemål, skal vi hos Statsforvalteren ha tilsendt kopi av regnskap for drift av eiendom og/eller ervervsvirksomheten. Vergemål med utvidet regnskapsplikt har fått eget brev om dette.

Dette trenger du ikke levere inn

Kvitteringer og bilag trenger du ikke å sende inn til oss. Men du skal oppbevare alle kvitteringer og bilag knyttet til vergemålet i minst tre år.

Hva skjer om du ikke leverer

Det å levere inn regnskap er en del av dine oppgaver som verge. Manglende eller mangelfull innlevering kan derfor få konsekvenser for ditt oppdrag som verge.

Fritak fra å sende regnskap

  • Dersom du er oppnevnt som verge for ektefelle eller samboer har du fritak for regnskapsplikt.
  • Dersom du er oppnevnt verge for egne barn som bor hjemme, kan du søke om fritak for regnskapsplikt. Du må sende søknad om fritak i god tid før fristen for innlevering 30. april.
  • Vi kan innvilge fritak fra regnskapsplikten dersom vi vurderer at omfanget av inntekt og formue er så lite at regnskap ikke er nødvendig. Du må sende inn søknad om fritak i god tid før fristen 30. april.

Hva skjer etter regnskapet er levert

Vi kontrollerer at du har levert riktige dokumenter og tar kontakt med deg hvis det er noe som mangler. Er alt i orden får du ingen tilbakemelding fra oss.

 

Ønsker du å motta e-postvarsling når vi publiserer noe om vergemål, kan du abonnere på nyhetsvarsling fra Statsforvalteren.