Tilskudd til kompetanseutvikling for arbeid med samisk innhold i barnehagen

Søknadsfrist:
11. juni 2023 23:59
Målgruppe:
Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Oslo og Viken
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Oslo og Viken

Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Oslo og Viken kan søke om tilskudd til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens arbeid med samisk innhold.

 

Publisert 12.05.2023

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 100 000 kroner til dette tiltaket for barnehageåret 2023/24.

Søknadsfrist for tilskudd 2023

Søknadsfristen er 11. juni 2023. Du finner søknadsskjema under fanen «Lenker».

Barnehager i Oslo og Viken som arbeider med utvikling av kompetanse og kvalitet på barnehagens innhold, og som i dette arbeidet har et særlig fokus på samisk innhold, kan søke om dette tilskuddet. 

Kompetanseutvikling for å styrke barnehagens arbeid med samisk innhold

Alle barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barn kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. For å kunne ivareta det samiske innholdet i rammeplanen, både i samiske barnehager og andre barnehager med samiske barn, må barnehagene ha nødvendig kompetanse i og om samisk språk og kultur. Norske barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet.

For at barnehagen skal bidra til at barn møter samisk kultur, bør for eksempel samiske språk, mattradisjoner, leker, naturbruk, musikk, dans, kunst og duodji/duodje/duedtie (håndverkstradisjoner) inngå som en del av innhold og aktiviteter gjennom året, og ikke bare 6. februar. (Samisk i barnehagen, Udirs nettside)

Kompetanseutviklingen skal foregå i den enkelte barnehage, eller utviklingsarbeidet kan være et samarbeid mellom flere barnehager. Kompetansetiltaket skal involvere hele personalet og ledes av barnehagens styrer. 

Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagens arbeid med implementering av rammeplanens innhold og føre til utvikling og endring av barnehagens praksis.

Eier, barnehagens ledelse må

  • i fellesskap planlegge og legge til rette for kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i barnehagen
  • involvere de ansatte i planleggingen av kompetanseutviklingstiltak

Kompetanseutvikling som skal styrke barnehagens arbeid med samisk innhold kan inngå som del av /ses i sammenheng med tiltak i regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage.

Bruk av tilskudd 

Tilskuddet skal brukes i løpet av barnehageåret 2023-2024.

Midlene kan brukes til 

  • å vurdere kompetansebehov
  • utvikle og planlegge kompetanseutviklingstiltak
  • gjennomføre og vurdere kompetanseutviklingstiltak

Rapportering for mottatte midler

Barnehager som blir tildelt denne type tilskudd får sommer/høst 2024 tilsendt informasjon på e-post om frist for rapportering og eget rapporteringsskjema for Oslo og Viken. 

Søknadsfrist:
11. juni 2023 23:59
Målgruppe:
Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Oslo og Viken
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Eiere og styrere av kommunale og private barnehager i Oslo og Viken