Tilskudd til drift av beite- og sankelag og søknad om rovvilterstatning

Søknadsfrist:
1. november 2021 23:59
Målgruppe:
Beite- og sankelag
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Kven kan søke:
Beite- og sankelag

Fristen for å søke er 1. november for begge ordningene.

Publisert 14.10.2021

Tilskudd til drift av beite- og sankelag i Oslo og Viken

Søknad sendes elektronisk via Altinn. Beitelaget er berettiget tilskudd selv om beiteområdet omfatter både innmarksbeite og utmark. 

Erstatning for tap av husdyr til rovvilt

Søknad sendes elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 

 

Les mer i brevet vi sendte beite- og sankelagene i Oslo og Viken 11. oktober 2021.

Søknadsfrist:
1. november 2021 23:59
Målgruppe:
Beite- og sankelag
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Kven kan søke:
Beite- og sankelag

Kontaktpersonar