Regionalt miljøtilskudd i jordbruket

Søknadsfrist:
15. oktober 2021 23:59
Målgruppe:
Landbruksforetak i Oslo og Viken
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Kven kan søke:
Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret

Fra 15. september kan du søke om tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Søknadsfristen er 15. oktober

Publisert 16.09.2021

Veiledningshefte og lenke til elekronisk søknadsskjema finner du på vår temaside om regionalt miljøtilskudd for jordbruket i Oslo og Viken.

Kort om ordningen

Det regionale miljøprogrammet består av en lang rekke ulike tilskuddsordninger som skal ta vare på kulturlandskapet, og som skal redusere forurensing fra landbruket. Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike ordningene.

Tilskudd til regionale miljøtiltak bestemmes av avtalepartene i jordbruksforhandlingene. Oslo og Viken har over jordbruksavtalen blitt tildelt 149,2 millioner kroner til søknadsomgangen 2021 med utbetaling i 2022. 

Nytt av året er at foretak kan søke om tilskudd for gjennomført klimarådgiving. Les mer i om miljøtilskudd til klimaråd

Søknadsfrist:
15. oktober 2021 23:59
Målgruppe:
Landbruksforetak i Oslo og Viken
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Kven kan søke:
Du kan søke hvis du har gjort bestemte miljøtiltak på arealene du disponerer i søknadsåret. Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret