Kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
1. oktober 2021 23:59
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelatert problemer og deres pårørende
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Kven kan søke:
Kommuner

MERK: 2.gangsutlysning

Tilskuddet Kommunalt rusarbeid skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.

Publisert 03.09.2021

Målet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

 

Søknadsfrist er 01.oktober 2021, og man søker digitalt ved å benytte dette skjema

Når du skriver søknaden, velg første søknadsalternativ: «Kommuner/bydeler som ikke har mottatt tilskudd til kommunalt rusarbeid (nye søkere).» Dette alternativet fører deg til søknad om nye stillinger og gjelder alle kommunene som søker nå, også de som allerede har mottatt tilskudd, men som vil søke om tilskudd til flere stillinger.

 

Kommuner som ikke har søkt tidligere i 2021, oppfordres særlig til å søke nå.

Mer informasjon om ordningen, regelverk, og søknadsskjema gå inn på Helsedirektoratet sin side her: Kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
1. oktober 2021 23:59
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelatert problemer og deres pårørende
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Kven kan søke:
Kommuner