Tilskudd til barnehager som vil øke sin kompetanse for arbeid med samisk innhold, samiske barn og barn av nasjonale minoriteter

Søknadsfrist:
26. september 2021 23:59
Målgruppe:
Kommunale og private barnehager
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Barnehager som ønsker økt kompetanse for arbeid med samisk innhold, tilrettelegging for samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.
Rapporteringsfrist:
26. september 2021 23:59

Barnehager i Oslo og Viken kan søke om midler til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens arbeid med samisk innhold, tilrettelegging for samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

 

 

Publisert 19.08.2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken har 100 000 kroner til dette tiltaket for barnehageåret 2021-2022.

Alle barnehager i Oslo og Viken kan søke om denne typen tilskudd.

Søknadsfristen er 26. september 2021. Søknadsskjema finner du under fanen «Lenker».

Vi gjør oppmerksom på at rapportering for denne type kompetansemidler mottatt for 2020-2021 må være gjort før søknad om nye midler for barnehageåret 2021-2022 blir behandlet.

Rapporteringsfristen er 26. september 2021. Rapporteringsskjema finner du under fanen «Lenker».

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Kompetanseutviklingen skal foregå i den enkelte barnehage, involvere hele personalet og ledes av barnehagens styrer. Kompetanseutviklingen kan være et samarbeid mellom flere barnehager.

Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagens arbeid med implementering av rammeplanens innhold og føre til utvikling og endring av barnehagens praksis.

Barnehagens eier og ledelse må

  • i fellesskap planlegge og legge til rette for kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i barnehagen
  • involvere de ansatte i planleggingen av kompetanseutvikling

Strategien Barnehager mot 2030 tydeliggjør alle barnehagers forpliktelse til å arbeide aktivt med samisk innhold, og påpeker følgende om barnehagers arbeid med samisk innhold i rammeplanen:

For å kunne ivareta det samiske innholdet i rammeplanen, både i samiske barnehager og andre barnehager med samiske barn, må barnehagene ha nødvendig kompetanse i og om samisk språk og kultur. Norske barnehager skal synliggjøre samisk kultur og bidra til at barna kan utvikle respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. (Barnehager mot 2030, s. 14)

Bruk av midler og rapportering

Midlene skal brukes i løpet av barnehageåret 2021-2022.

Informasjon om frist for rapporting og eget rapporteringsskjema for Oslo og Viken blir publisert på vår nettside. 

Samer i Norge

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i NorgeSverigeFinland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. I Norge er de tradisjonelle samiske språkene sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk og skoltesamisk. Nordsamisk er det største samiske språket, både i Norge og på verdensbasis.

Nasjonale minoriteter i Norge

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere.

 

Søknadsfrist:
26. september 2021 23:59
Målgruppe:
Kommunale og private barnehager
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Barnehager som ønsker økt kompetanse for arbeid med samisk innhold, tilrettelegging for samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.
Rapporteringsfrist:
26. september 2021 23:59