Prosjektskjønn for 2021

Søknadsfrist:
31. mai 2021
Målgruppe:
Oslo kommune og kommuner i Viken
Ansvarleg:
Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll
Kven kan søke:
kommuner

Videreføring av prosjekter som tidligere har fått midler prioriteres. Midlene skal stimulere kommunene til å kunne jobbe med fornying og innovasjonsarbeid.

Publisert 29.03.2021

Utfyllende informasjon om prosjektskjønnsmidler finner dere her. 

Søknadsfrist:
31. mai 2021
Målgruppe:
Oslo kommune og kommuner i Viken
Ansvarleg:
Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll
Kven kan søke:
kommuner