Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge

Søknadsfrist:
1. april 2021 23:59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner som gir opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Tilskuddet skal bidra med finansiering og stimulere kommunene/ fylkeskommunene til å gi grunnskoleopplæring/ videregående opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge.

Publisert 22.01.2021

For å få statstilskudd er det et krav at det blir gitt grunnskoleopplæring / videregående opplæring og at eleven oppholder seg lovlig i landet.

Informasjon om ordningen, satser og lenke til søknadsskjema finnes på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Se lenke til høyre.

Søknadsfrist:

  1. april 2021 for høstsemesteret 2020.

Søknadsskjema sendes til Statsforvalteren i ditt fylke.

Målgruppe:

  1. Barn og ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere) med rett og/eller plikt til grunnskoleopplæring, som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.
  2. Ungdom i alderen 16-18 år (asylsøkere), som søker om oppholdstillatelse eller familiegjenforening, og som har rett til videregående opplæring.

Hvem kan søke:

Kommuner og fylkeskommuner med ansvar for ungdom som søker oppholdstillatelse eller familiegjenforening.

Søknadsfrist:
1. april 2021 23:59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner som gir opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner