Statstilskudd

Søknadsfrist:
16. april 2021
Målgruppe:
Tros- og livssynssamfunn
Ansvarleg:
Juridisk avdeling
Kven kan søke:
Tros- og livssynssamfunn

Tros- og livssynssamfunn skal bruke en ny digital løsning til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskudd, årsrapporter, regnskap, søknader om godkjenning av vigsler m.m. 

Publisert 08.03.2021

Tros- og livssynssamfunn kan kreve tilskudd fra staten. Etter den nye trossamfunnsloven må samfunnet ha minst 50 tilskuddstellende medlemmer for å kunne motta tilskudd. Nye tros- og livssynssamfunn må dessuten være registrert etter den nye trossamfunnsloven paragraf 4 før de kan motta tilskudd. For samfunn som er registrert eller alt har mottatt tilskudd, gjelder overgangsreglene i den nye loven. Disse samfunnene anses registrert etter den nye loven i to år fra og med 1. januar 2021, og vil kunne få tilskudd i overgangsperioden hvis de har minst 50 tilskuddstellende medlemmer.

Lenke til: Brukeveiledning og søknad om rolletilgang til den digitale løsningen.  

Søknadsfrist:
16. april 2021
Målgruppe:
Tros- og livssynssamfunn
Ansvarleg:
Juridisk avdeling
Kven kan søke:
Tros- og livssynssamfunn