Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Søknadsfrist:
12. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Helseavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner, kommuner og helseforetak i fellesskap.
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021 23:59

Mål for ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme tjenester fra ulike nivåer og sektorer.

Publisert 08.02.2021

Målgruppe for ordningen er voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.

Du finner  mer informasjon om ordningen, blandt annet regelverk, på Helsedirektoratets sider.

Søknaden sendes til Statsforvalteren, sfovpost@statsforvalteren.no.

Søknadsfrist:
12. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Voksne med alvorlige psykiske helseutfordringer og/eller rusmiddelproblemer, voldsproblematikk og som har langvarige og sammensatte behov for behandling, rehabilitering, oppfølging og støtte.
Ansvarleg:
Helseavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner, kommuner og helseforetak i fellesskap.
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021 23:59