Tilbud til barn og unge med behov for langvarige og sammensatt oppfølging

Søknadsfrist:
12. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarleg:
Helseavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner, statelig foretak, kommuner og helseforetak i fellesskap.
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021 23:59

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging. Tilskuddet skal stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer: mellom kommune og spesialisthelsetjenester, mellom kommunale tjenester og gjennom interkommunalt samarbeid.

Det vises til regelverket for mer informasjon

Publisert 09.02.2021

Målgruppe: Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.

Du finner  regelverk og mer informasjon om ordningen på Helsedirektoratets sider.

Søknaden sendes til Statsforvalteren, sfovpost@statsforvalteren.no.

Ekstra bevilgning i 2021:

Tiltak for å avdempe konsekvensene av smittevernstiltakene for barn og unge. Tiltaket foreslås innrettet slik at kommuner kan søke støtte til:

  • tiltak for å etablere og opprettholde lavterskeltilbud 
  • og tilpasset, oppsøkende hjelp for barn og unge med psykiske plager og lidelser gjennom pandemien. 

Søknad for denne ordningen søkes om på vedlagt søknadsskjema for ordningen for barn og unge med behov for langvarige og sammensatt oppfølging. Under «Tiltakets formål» skriver søker at det søkes om midler for dette tiltaket,  hva søker søker støtte til, og fører opp søknadsbeløp på neste side av søknadsskjema.

 

Søknadsfrist:
12. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Barn og unge med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer som har behov for utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarleg:
Helseavdelingen
Kven kan søke:
Kommuner, statelig foretak, kommuner og helseforetak i fellesskap.
Rapporteringsfrist:
12. mars 2021 23:59