Landbrukets klima og miljømidler 2021

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Kven kan søke:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
Kyr på innmarksbeite - Foto Per Rønneberg Hauge
Kyr på innmarksbeite - Foto Per Rønneberg Hauge

Klima- og miljøprogrammet (KMP) gir prosjekttilskudd til kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak innen klimatilpasning, klimagassutslipp, jord, vannmiljø, naturmangfold og kulturminner.  

Publisert 12.01.2021

Rammen for Oslo og Viken er på totalt 1 600 000 kroner og søknadsfristen er 1. mars 2021.

Både landbruksforetak, forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner kan søke.

Les hele utlysningen her.

Søknadsfrist:
1. mars 2021 23:59
Målgruppe:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter
Ansvarleg:
Landbruksavdelingen
Kven kan søke:
Landbruksforetak, kommuner, fag- og næringsorganisasjoner, utrednings- og forskningsmiljøer, kompetansebedrifter og andre bedrifter