Midler 2021-2022 til lokal kompetanseutvikling i barnehager, grunnskoler og videregående skoler

Søknadsfrist:
1. februar 2021 23:59
Målgruppe:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler i Oslo og Viken
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler i Oslo og Viken, enkeltvis eller som nettverk

Barnehage- og skoleeiere i Oslo og Viken kan nå melde behov for midler til lokal kompetanseutvikling.

Publisert 16.12.2020

Barnehage- og skoleeiere kan melde behov for midler til de tre ordningene for statlig tilskudd til lokal kompetanseutvikling i barnehage- og skoler:

  • regional ordning for barnehage
  • desentralisert ordning for skole
  • kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Frister for å melde behov for lokal kompetanseutvikling

  • Frist for å melde behov er 1. februar 2021, med unntak av Oslo kommune/fylkeskommune som har frist til 3. mars.
  • Eiere av private barnehager i Oslo og friskolene i Oslo har frist 1. februar.

 

Du finner mer informasjon om kompetanseordningene, midler og meldeskjema her:

Lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring

 

 

 

Søknadsfrist:
1. februar 2021 23:59
Målgruppe:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler i Oslo og Viken
Ansvarleg:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Kven kan søke:
Eiere av offentlige og private barnehager og skoler i Oslo og Viken, enkeltvis eller som nettverk