Kommunalt rusarbeid

Søknadsfrist:
10. februar 2021 23:59
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
10. februar 2021 23:59

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer. Videre er det et prioritert mål for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan ansettes gjennom ordningen.

Publisert 30.11.2020

Målet er økt kapasitet og varig kapasitetsvekst i kommunens tjenester slik at mennesker med rusmiddelrelaterte problemer sikres et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Søknadsfrist er 10. februar 2021, og man søker digitalt ved å benytte Statsforvalterens elektroniske søknads- og rapporteringsløsning.

Frist for rapportering er også 10. februar. Rapportering og søknad skjer i samme digitale løsning. 

Du finner mer  informasjon på  Helsedirektoratets sider.

  • Ved henvendelser som gjelder teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjemaet skal denne adressen benyttes: skjema@fylkesmannen.no
  • Andre henvendelser av faglig karakter knyttet til ordningen, skal rettes til Fylkemannen, gjerne med en e post til FMOVpost@fylkesmannen.no

Lenke til mer informasjon om ordningen, regelverk og søknadskjema finner du til høyre på siden.

Søknadsfrist:
10. februar 2021 23:59
Målgruppe:
Personer, eller grupper av personer, med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Kven kan søke:
Kommuner
Rapporteringsfrist:
10. februar 2021 23:59