Tilretteleggingsmidler 2019-2020 til barnehageeier - lokal prioritering

Søknadsfrist:
29. november 2019 23:59
Målgruppe:
Barnehager med ansatte som har dispensasjon fra utdanningskravet
Ansvarleg:
Barnehage- og opplæringsavdelingen
Kven kan søke:
Barnehager med ansatte som har dispensasjon fra utdanningskravet

EKSTRA UTLYSNING MED SØKNADSFRIST 29. NOVEMBER 2019

Publisert 21.11.2019

Dette er utlysning nr. 2 for studieåret 2019-2020. 

Vår første utlysning av tilretteleggingsmidler med lokal prioritering hadde søknadsfrist 15. oktober 2019.

Når alle søknader fra forrige runde, som kvalifiserer for tildeling, er ferdigbehandlet vil vi ha igjen en liten rest med tilretteleggingsmidler. Vi  åpner derfor opp for at barnehager som IKKE søkte om midler i første runde kan gjøre det nå.

Utbetalingen av 50 000 pr student gjøres i sin helhet i 2019. Utbetaling av midler forventes å være ferdig innen medio desember.

 

Tildeling for 2019-2020

Tildeling av tilretteleggingsmidler for studieåret 2019-2020 gjøres ut fra følgende kriterier:

 • Ansatte/studenter som tar en av følgende barnehagelærerutdanninger:
  • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU)
  • Barnehagelærerutdanning, deltid
  • Barnehagelærerutdanning, samlingsbasert
 • Den ansatte/studenten er fast ansatt i barnehagen
 • Den ansatte/studenten arbeider i minimum 40 % stilling i tillegg til studiene.
 • Barnehager som har pedagoger med dispensasjon fra kravet om utdanning som barnehagelærer/pedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Vi gjør oppmerksom på at type barnehagelærerutdanning ikke har noe å si for prioritering av søknader.

Vi behandler søknader til alle midler for studieåret 2019-2020 er oppbrukt.

 

Prioritering for tildeling for 2019-2020

Barnehager som har pedagoger med dispensasjon fra krav om utdanning som barnehagelærer eller utdanning som pedagog med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

 1. 4. års-studenter
 2. 3. års-studenter
 3. 2. års-studenter
 4. 1. års-studenter

Eventuelle ubrukte tilretteleggingsmidler vil deretter bli tildelt barnehager ut fra følgende prioritering:

 1. 4. års-studenter
 2. 3. års-studenter
 3. 2. års-studenter
 4. 1. års-studenter

Du finner mer informasjon om tilretteleggingsmidler for 2019-2020 og søknadskjema her 

 

Gikk du glipp av forrige utlysning av tilretteleggingsmidler?

Abonner på nyhetsvarsel fra Fylkesmannens nettside! Vi anbefaler alle barnehager og -eiere å abonnere på nyhetsvarsel fra vår nettside. Abonnenter får varsel på e-post når vi publiserer informasjon om tilskudd, rapporteringer, konferanser og annen informasjon som gjelder barnehage og opplæring. Du finner mer informasjon om nyhetsvarsel her

 

Søknadsfrist:
29. november 2019 23:59
Målgruppe:
Barnehager med ansatte som har dispensasjon fra utdanningskravet
Ansvarleg:
Barnehage- og opplæringsavdelingen
Kven kan søke:
Barnehager med ansatte som har dispensasjon fra utdanningskravet

Kontaktpersonar