Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Søknadsfrist:
21. august 2019
Målgruppe:
Kommuner, statlige foretak, eller kommuner og helseforetak
Ansvarleg:
Helseavdelingen

2. gangs utlysning av ordningen.

Publisert 19.08.2019

Fylkesmannen har midler som kan tildeles denne ordningen, etter fristen som var 1. mars 2019. Kommuner, statlige foretak, eller kommuner og helseforetak i fellesskap, som ønsker å søke, bes sette seg godt inn i regelverket for ordningen og sende søknad til fmovpost@fylkesmannen.no innen onsdag 21. august 2019.  

Søknadsfrist:
21. august 2019
Målgruppe:
Kommuner, statlige foretak, eller kommuner og helseforetak
Ansvarleg:
Helseavdelingen