Landbrukets kommunesamling med hovedtema beredskap

30. desember 2020 gikk et stort kvikkleireskred sør i tettstedet Ask i Gjerdrum kommune. Opprydning og sikring rundt skredkanten pågår nå for fullt. (Foto: Elisabeth Schmidt / Statsforvalteren i Oslo og Viken)
30. desember 2020 gikk et stort kvikkleireskred sør i tettstedet Ask i Gjerdrum kommune. Opprydning og sikring rundt skredkanten pågår nå for fullt. (Foto: Elisabeth Schmidt / Statsforvalteren i Oslo og Viken) Foto: Elisabeth Schmidt / Statsforvalteren i Oslo og Viken.

I slutten av november arrangerte vi kommunesamling for landbrukskontorene i fylket. Hovedtema var landbruk og beredskap, som har fått økt oppmerksomhet i våre områder etter raset i Gjerdrum i romjulen 2020.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 08.12.2021

Statsforvalteren er opptatt av at kommunene har gode planer for sitt beredskapsarbeid, slik at de er best mulig forberedt når det oppstår en hendelse. Her mener vi kommunene har mye å lære av hverandre.

Landbruksavdelingen satte derfor beredskap som hovedtema på sin kommunesamling 23.-24. november.

Landbrukskontorene har en viktig rolle

På dag 1 av samlingen var det faginnlegg fra ordfører i Lillestrøm, fra Statsforvalterens beredskapssjef, fra landbrukskontoret i Gjerdrum og fra bondelaget. Vi fikk også et innlegg om skogbrannberedskap.

Innleggene fokuserte på ulike deler av beredskapsarbeidet, med særlig vekt på kommunenes ansvar og planer, og erfaringer etter slike hendelser. Hva kommunene kan gjøre for å redusere risiko for uønskede hendelser, var også tema.

På dag 2 av samlingen var vi på en befaringsrunde der vi blant annet skal besøke rasområdet i Gjerdrum for å høre og se hva som har skjedd, og hva kommunen og NVE har gjort i etterkant av raset.

Høyaktuelle eksempler

I lys av stormen som 19. november raserte mye skog i øvre deler av Viken og nabofylkene, seilte også dette opp som et brennhett tema like før samlingen. På samme tid som det blir jobbet med å få oversikt over skadebildet, føler både vi, kommunene og næringsaktørene på behovet for en plan for hvem som gjør hva og hvordan vi raskt kan samordne oss.

Som en oppladning til kommunesamlingen, sendte vi i høst ut en nettsak til kommunene om landbrukskontorenes rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Neste år kommer det ny risiko- og sårbarhetsanalyse (fylkesROS) for Oslo og Viken, og vi vil jobbe med å få landbrukskontorene til å bruke denne som utgangspunkt for lokale planer.

Vi ser fram til å samarbeide med kommunene om dette viktige temaet i tiden framover.

Program og presentasjoner

Se program og presentasjoner fra kommunesamlingen i vår kurs- og konferansekalender.

 

(Dette er en omskrevet versjon av vår artikkel i Fylkesnytt fra Oslo og Viken 2/2021)