Skogbrannhelikoptre i påskeberedskap

I påskedagene, fra 31. mars til og med 6. april, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) satt inn to skogbrannhelikoptre på Kjeller i Lillestrøm kommune. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.03.2021

Det er ventet mye aktivitet i skogen i påsken og DSB ber om at alle er oppmerksomme på skogbrannfaren og viser aktsomhet ved bruk av åpen ild der det er tørt.

DSB og Statsforvalteren har løpende kontakt og vil vurdere behovet for bistand hvis det oppstår større skogbranner.

De fleste skogbranner skyldes menneskelig aktivitet

Det er generelt bålforbud i Norge fra 15. april til 15. september, men det rapporteres allerede om flere gress- og skogbranner. Ni av ti skogbranner skyldes menneskelig aktivitet. Den siste uken er det registrert 25 gressbranner. I løpet av mars er det totalt registrert 53 gressbranner og fem skogbranner.

Sikkerhverdag.no: Dette gjør du ved skogbrann