Atomberedskapsseminar 27.-28. mai 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterte i samarbeid med Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) til atomberedskapsseminar i Lillestrøm den 27. og 28.mai. Den primære målgruppen for seminaret var kommunenes beredskapskoordinatorer og fagpersoner fra aktører som er representert i fylkesberedskapsrådet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 03.07.2019

Programmet dekket hele spennet fra det nasjonale nivået og ned til de praktiske oppgavene en kommune skal og kan gjøre under en atomhendelse, hvor Fylkesmannen blant annet presenterte sitt utkast til kommunalt tiltakskort for atomhendelser. Det var også lagt inn presentasjoner fra fagmiljøene på IFE og FFI og en spørsmålsrunde til slutt.

 

Program for seminaret 27.mai på hotell Scandic Lillestrøm:

 • 1200-1300          Lunsj
 • 1300-1400         Trusselbilde og organisering

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Seksjonssjef Astrid Liland

Seniorrådgiver Monica Dobbertin

 • 1400-1415         Kaffe og benstrekk
 • 1415-1515         Håndtering av en atomhendelse

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Seksjonssjef Astrid Liland

Seniorrådgiver Monica Dobbertin

 • 1515-1530          Kaffe og benstrekk
 • 1530-1545         Orientering om nytt fylkesmannsembete

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Fagleder beredskap Geir Henning Hollup

 • 1545-1600          Orientering fra Oslo kommune

Oslo kommune

Beredskapsrådgiver Kathrine Sæverud Hauge

 • 1600-1630          Spørsmålsrunde fra deltagerne til foredragsholdere
 • 1900                    Middag

 

 

 

Program for seminaret 28.mai på Kunnskapsbyen konferansesenter Lillestrøm:

Utsjekk fra hotellet

 • 0845                   Felles transport til Kunnskapsbyen konferansesenter
 • 0915-1015         Presentasjon ved Institutt for energiteknikk (IFE)

Avdelingsleder Elisabeth Strålberg

 • 1015-1030         Kaffe og benstrekk
 • 1030-1130         Presentasjon ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Forskningssjef Jan Ivar Botnan

Forskningsleder Hanne Breivik

 • 1130-1200         Utkast til kommunalt tiltakskort for atomhendelser

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Seniorrådgiver Ole Bøklepp

 • 1200-1245         Lunsj
 • 1245                   Felles transport til busstasjon, jernbanestasjon og Oslo S