Organisering av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap og vakttelefon

Vi har nå kommet godt i gang med etablering av ny organisasjon og organisering av beredskapsarbeidet i nytt embete. Beredskap er organisert i egen faggruppe i stab for samordning, beredskap og prosjekt.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.03.2019

Faggruppe beredskap har 10 medarbeidere med egen fagleder.

 

Oppgavene er fordelt i 4 hovedområder.

- Fylkesmannens egenberedskap

- Kommuneberedskap

- Regional beredskap - sivil-militært samarbeid

- Sikkerhetsloven - samband

De fleste medarbeiderne har oppgaver innen flere områder.

 

Beredskapsvakt samfunnssikkerhet

Fra mars 2019 har vi etablert beredskapsvakt samfunnssikkerhet, som betyr at vi er tilgjengelige 24/7 for håndtering av uønskede hendelser.

 

Tlf. nr. til vakttelefon er: 916 36 797.

 

Øvrig arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Vi har etablert ny beredskapsplan for å kunne fylle Fylkesmannens rolle under hendelser. Vi vil formidle varsler fra bl.a. meteorologisk institutt, NVE og Statens strålevern på samme måte som tidligere.

 

Vi har etablert nytt fylkesberedskapsråd for Oslo og Viken. Vi er i gang med å etablere kontakt med alle relevante samvirkeaktører fra Buskerud, Østfold og Oslo og Akershus. Ved øvelsene vi gjennomfører for kommunal kriseledelse inviterer vi samvirkeaktører til både forberedelser og gjennomføring, noe som er svært nyttig for samvirke og kompetanse om hverandres ressurser.