Hole kommunes reguleringsplan for Utøyakaia stadfestet

Fylkesmannen har 9. juli stadfestet Hole kommunestyres vedtak om reguleringsplan for minnested på Utøyakaia.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 14.07.2020

Planen er utarbeidet av Statsbygg i samarbeid med Asplan/Viak, og vedtaket ble påklaget av Utstranda Vel og en rekke privatpersoner i området.

Vi kan etter en gjennomgang av saken ikke se at det er grunnlag for å foreta endringer i den vedtatte planen basert på klagernes anførsler. Kommunen har foretatt en bred planmessig vurdering av de ulike momentene som er fremkommet gjennom planprosessen, og vi kan heller ikke se at det er begått feil under saksbehandlingen som skulle tilsi at vedtaket er ugyldig. Videre er vektingen av ulike planinteresser og planhensyn vurderinger som faller inn under kommunens frie skjønn, og som Fylkesmannen følgelig er tilbakeholden med å overprøve.

Vedtaket ligger som et relatert dokument til høyre på siden.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.