Marit Strengen blir vår nye beredskapssjef

Marit Strengen

Hun kommer fra stillingen som distriktssjef i Oslofjord heimevernsdistrikt og tiltrer 1. september 2021.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.05.2021

Marit Strengen (45), bor på Hvaler, og er oppvokst i Trøgstad. Hun har lang erfaring fra Forsvaret og har tjenestegjort i inn- og utland. I tillegg har hun variert erfaring fra ulike stillinger innen samfunnssikkerhet og beredskap. Marit Strengen er utdannet sykepleier og offiser.  

- Det var mange gode søkere til stillingen, og vi er veldig forøyde med at Marit Strengen har takket ja til å bli vår nye beredskapssjef. Vi får en meget godt kvalifisert leder som får ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap i landets største embete, opplyser statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland. 

Samfunnssikkerhet og beredskap handler blant annet om regional samordning gjennom fylkesberedskapsrådet, sivilt-militært samarbeid, deltakelse i politiets lokale redningsledelse og utarbeidelse av regional risiko- og sårbarhetsanalyse. Veiledning, øvelser, tilsyn og videreformidling av varsler overfor kommunene er kjerneoppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap.  

Vi ønsker Marit Strengen velkommen som regionens nye beredskapssjef!