Mangelfull sladding av rapporter

På grunn av en rutinesvikt hos oss har det vært mulig for utenforstående å fjerne sladdingen fra to rapporter som har ligget på vår nettside. Saken er meldt til Datatilsynet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 10.12.2019

Det dreier seg om to rapporter som inneholder personopplysninger. Disse opplysningene var blitt sladdet, men det har vært mulig for eksterne å gjenopprette det opprinnelige dokumentet, slik at de sensitive opplysningene ble synlige.

- Måten dokumentene har blitt sladdet på, er ikke i tråd med våre rutiner. Da feilen ble oppdaget, fjernet vi de aktuelle dokumentene. Saken blir håndtert som et avvik hos oss, opplyser assisterende fylkesmann Trond Rønningen.

Rønningen presiserer at embetet  selv har meldt saken til Datatilsynet.

- Vi beklager hendelsen på det sterkeste. Vi gjennomgår hendelsesforløpet og våre rutiner for å forsikre oss om at noe slikt ikke skal skje igjen, sier han.

Kontaktpersonar