H.K.H. Kronprinsen skal bli kjent med Norges satsing innen landbruksteknologi

H.K.H. Kronprins Haakon.
H.K.H Kronprinsen. Foto: Jørgen Gomnæs, Det kongelige hoff Foto: Jørgen Gomnæs / Det kongelige hoff.

2. februar skal Kronprinsen og landbruks- og matministeren bli kjent med nyvinningen AgriFoodTech Norway, og møte flere aktører og bedrifter som skal fremme norsk landbruksteknologi ut i verden.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.01.2023

Verden trenger mer mat produsert på en bærekraftig måte. Norske bedrifter kan sitte på deler av løsningen gjennom egenutviklet og unik teknologi for økt og bærekraftig matproduksjon. Med AgriFoodTech Norway etablerer man et landslag for en ny grønn eksportnæring. 

Landslaget for AgriFoodTech samler de beste bedriftene med størst potensiale for å lykkes internasjonalt, for å bistå med skalering og internasjonalisering. Ved å koble innovatører, forskning og industri fra jord-, skog- og havbruket kan Norge ta en global posisjon innenfor landbruksteknologi.  

Kronprinsen skal blant annet være til stede og møte:

Langhus fra kl. 12:30 til 14:20:

  • Landbruks- og matminister Sandra Borch
  • Innovasjon Norge
  • SIVA Selskapet for industrivekst
  • Klosser Innovasjon AS – initiativtaker til AgriFoodTech Norway
  • Kilter AS - presisjonssprøyting av grønnsakplanter med autonom maskin
  • DAT AS (Dimensions Agri) - presisjonssprøyting av kornåkere
  • Digifarm - plattformteknologi for presisjonsjordbruk ved bruk av satellittdata

Moss fra kl. 15:00 til 16:00:

  • ONNA Greens - innendørs vertikal og hydroponisk dyrking av salat og urter

Detaljert presseprogram med pressekontakter til bedriftene vil bli sendt til akkreditert presse.  

Akkreditering:

Presse som ønsker å dekke Kronprinsens besøk, må søke om akkreditering til Statsforvalteren ved Kari Øyen Gay innen onsdag 1. februar kl. 13:00 på e-post: kari@statsforvalteren.no 

I søknaden må vi ha beskjed om dere ønsker å være til stede på Langhus og i Moss.

Fremmøte:

  • 12:15 Kilter AS, Berghagan 3, 1405 Langhus
  • 14:45 Onna Greens, Vanemveien 25, 1599 Moss

Kontaktpersoner:

Kontaktpersonar