Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Stab for kommuneøkonomi, analyse og internkontroll

Staben ledes av direktør Tor Håkon Skomsvold.

Publisert 01.01.2021