Kommunikasjonsenheten

Kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard leder enheten som har hovedkontor i Moss.

Publisert 01.01.2021

Organisering

Enheten har fire ansatte og er representert på alle våre tre kontorsteder. Kommunikasjonsenheten ligger organisatorisk direkte under embetsledelsen.

Oppgaver og ansvar

Kommunikasjonsenheten jobber for hele embetet. Den har ansvar for ekstern og intern kommunikasjon, som nettsider og sosiale medier.

Vi ønsker at klart språk og god kommunikasjon skal bidra til innbyggernes rettssikkerhet. 

Kontaktpersonar