Juridisk avdeling

Avdelingsdirektør Hege Skaanes Nyhus leder avdelingen som har hovedkontor i Oslo.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.01.2021

Juridisk avdeling er tjenesteyter, veileder og rettssikkerhetsgarantist overfor private og kommuner i deres kontakt med statsforvaltningen.

Vi har ansvar for veiledning og behandling av saker i første instans, blant annet for søknader om separasjoner og skilsmisse, søknader om fri rettshjelp, klagesaksbehandling i forhold til kommunelov, plan- og bygningslov og en lang rekke andre lover og forskrifter.