Helseavdelingen

Fylkeslege Anne Hilde Crowo leder avdelingen som har hovedkontor i Moss. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.01.2021, Sist endra 23.08.2022

Helseavdelingen skal bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestene.

Organisering

Avdelingen har ca. 100 ansatte og er organisert i 5 seksjoner: spesialisthelsetjenesten (Oslo), kommunehelsetjeneste Oslo, kommunehelsetjeneste Østre Viken (Moss), kommunehelsetjeneste Vestre Viken (Drammen) og felles oppgaver og utvikling (Moss). 

Oppgaver og ansvar

Helseavdelingen jobber for å nå målet om god helse for alle, og likeverdige helsetjenester til helse befolkningen. Vi fører tilsyn med spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og behandler klagesaker fra enkeltpersoner. 

Vi behandler også klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven, forhold relatert til førerkortforskriftens helsekrav, pasientreiseforskriften og en rekke andre lover og forskrifter.

Avdelingen har også et spesielt ansvar for å følge med på at det opprettes og godkjennes et tilstrekkelig antall LIS1- stillinger for leger og turnusplasser for fysioterapeuter, samt gjennomføre fastsatte opplærings- og veiledningstiltak for disse gruppene.

Avdelingen forvalter mange tilskuddsordninger, og gir råd og veiledning til innbyggere, helsepersonell, kommuner og helseforetak.