Barnehage- og utdanningsavdelingen

Utdanningsdirektør Grethe Hovde Parr leder avdelingen som har hovedkontor i Oslo.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 01.01.2021

Avdelingen bidrar til at den nasjonale barnehage- og utdanningspolitikken blir fulgt opp av fylkeskommunale, kommunale og private barnehage- og skoleeiere.

Organisering

Avdelingen har ca. 65 ansatte og er organisert i 4 seksjoner: barnehage, utdanning, barnehage- og skolemiljø og kvalitets- og kompetanseutvikling. Seksjonen for barnehage har også ansvaret for tilsyn og klagesaker etter introduksjonsloven.

Oppgaver og ansvar

Vi utøver tilsyn og lovlighetskontroll, og behandler klagesaker. I tillegg har vi også mange opp­gaver knyttet til tilskuddsforvaltning, statistikkarbeid og utviklingsoppgaver på system­­nivå. 

Avdelingen har et særskilt informasjons- og veiledningsansvar for godkjente norske private skoler i utlandet, samt ansvar for spesialundervisning og pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) for elevene ved disse skolene.

Avdelingen har rettsikkerhetsoppgaver innen opplæringsloven, friskoleloven, barnehageloven, introduksjonsloven og voksenopplæringsloven.