Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Administrasjonsstaben

Direktør Sten Yngve Solberg leder staben som har hovedkontor i Moss. 

Publisert 01.01.2021

.