Frivillige organisasjoner kan søke om midler til korona-informasjon til innvandrere

I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen bevilget 10 millioner til formidling av informasjon til innvandrere. Søknadsfristen er 28. april.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.04.2020

Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler på grunn av språklige eller manglende digitale ferdigheter. Det er frivillige organisasjoner som kan søke om tilskuddet innen fristen 28.april.

Les mer om hvordan søke om tilskudd på nettsidene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDI

Kriterier for tilskudd

Formålet med ordningen er spredning av helsemyndighetenes informasjon og annen relevant informasjon knyttet til koronaviruset til innvandrerbefolkningen. Informasjonstiltak kan blant annet omfatte; generelle råd til befolkningen, smitte og inkubasjonstid, karantene og isolasjon, risikogrupper, når lege skal kontaktes, helsehjelp hjemmefra, reiseråd, hvordan snakke med barn om koronaviruset, skole og barnehage mm. Informasjon om sosiale og økonomiske forhold knyttet til den aktuelle situasjonen kan for eksempel omfatte arbeid, bolig, skole, barnehage, NAV og det offentlige og frivillige hjelpeapparatet overfor sårbare barn og unge. Det legges til grunn at eksisterende offentlige nettressurser (FHI, Helsenorge.no, m.fl.) benyttes i informasjonsarbeidet.

Det forutsettes at offentlige råd og påbud knyttet til smitteforebygging av koronaviruset overholdes i gjennomføringen av tiltakene. Tilskuddsmottakerne skal også legge opp til informasjonsspredning på andre språk enn norsk.

Søkerne oppfordres til å samarbeide med andre organisasjoner .