Nye rovviltnemnder oppnevnt

Klima- og miljødepartementet har oppnevnt nye medlemmer til de regionale rovviltnemndene. Her kan du lese mer om oppnevnelsen og se hvem som skal sitte i nemndene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.03.2020

I Norge er det åtte regionale rovviltnemnder som har et hovedansvar for forvaltningen av rovvilt innenfor sin region. Nemndenes mandat, oppgaver, ansvar, sammensetning og virketid følger av rovviltforskriften. Oslo og Viken er delt mellom to forvaltningsregioner for rovvilt, region 2 (tidligere Buskerud, Vestfold, Telemark og Aust-Agder fylker) og region 4 (tidligere Akershus og Østfold fylker og Oslo). Fylkesmannen i Oslo og Viken er sekretariat for begge disse nemndene. 

Rovviltnemnda er et statlig viltorgan som skal utøve Stortingets og regjeringens føringer i rovviltpolitikken, og er underlagt Klima- og miljødepartementets instruksjons- og organisasjonsmyndighet. Medlemmer til rovviltnemndene blir oppnevnt av Klima- og miljødepartementet på bakgrunn av forslag fra fylkeskommunene/Oslo bystyre. Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for fylkestinget, det vil si at de oppnevnes for fire år av gangen. 

 

Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt for forvaltningsregion 2: 

Fast medlem Varamedlem
Terje Riis-Johansen Sven Tore Løkslid
Maja Foss Five Tone Berge Hansen
Margit Dale Oddbjørn Kylland
Rune Hogsnes Kåre Pettersen
Ståle Sørensen Eli Hovd Prestegården

 

Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt for forvaltningsregion 4:

Fast medlem Varamedlem
Lise Hagen Rebbestad Lars Berge
Dagfinn Sundsbø Lars Pedersen Due
Benedikte Lund Torunn Skottevik
Kjell Håvard Jensen Monica C. Gåsvatn
Arne Haabeth Haakon Riekeles

 

Brevene fra Klima- og miljødepartementet om oppnevning kan du laste ned til høyre/nederst på denne siden. 

Klima- og miljødepartementet har hatt på høring blant annet forslag om å gjøre endringer i antall forvaltningsregioner for rovvilt. Dersom det blir vedtatt endringer i antall forvaltningsregioner, vil departementet komme tilbake til representasjon og sammensetning av eventuelle nye rovviltnemnder.